Praons betydelse för lärarstudenters studie- och yrkesval

DSpace Repository

Praons betydelse för lärarstudenters studie- och yrkesval

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Praons betydelse för lärarstudenters studie- och yrkesval
Author(s) Gylling, Johan ; Söderstam, Johan
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka betydelsen av att göra prao under grundskoletiden för högskolestudenters studie och yrkesval, enligt högskolestudenterna själva. Metoden som har använts är semistrukturerade kvalitativa intervjuer. I uppsatsen intervjuas fyra stycken studenter på en lärarutbildning i södra Sverige. Tre stycken teorier används i analysen av resultatet, learning by doing, Social cognitive career theory (SCCT) och Person – Environment – Correspondence Theory (P-E-C). Resultatet visar att studenterna ser prao som en viktig och betydelsefull insats för elevers framtida studie och yrkesval. De intervjuade har uppskattat sina praoperioder på förskola/grundskola. Uppsatsens slutsats är att samtliga intervjuade anser att deras prao på förskola/grundskola inte varit den avgörande faktorn för deras val av lärarutbildningen. Det framkommer dock att praon har haft betydelse för de studie- och yrkesval de intervjuade gjort efter praoperioden på förskola/grundskola som senare lett fram till lärarutbildningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) grundskolan
prao (praktisk arbetslivsorientering)
studie- och yrkesval
styrdokument
Handle http://hdl.handle.net/2043/11556 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics