Casemetodik - metoden och dess användning inom vårdutbildningar

DSpace Repository

Casemetodik - metoden och dess användning inom vårdutbildningar

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Casemetodik - metoden och dess användning inom vårdutbildningar
Author(s) Frostemark-Pålsson, Jeanette
Date 2001
English abstract
Casemetodiken är en relativt ny pedagogisk metod i Sverige. Metoden bygger på att de studerande får träna sig i att analysera komplexa situationer, argumentera sakligt, leva sig in i andras sätt att uppleva samt att tolerera alternativa sätt att tolka en situation och agera i den. Idag används metoden främst inom högre utbildningar, men är metoden även användbar inom sjuksköterskeutbildningen och Omvårdnadsprogrammet på gymansieskolan? Syftet med arbetet var att via litteraturgenomgång studera Casemetoden och genom en empirisk undersökning i form av enkät, undersöka i vilken utsträckning metoden används inom de båda vårdutbildningarna. Enkäten skickades till 7 universitet/högskolor med sjuksköterskeutbildning och 19 gymnasieskolor med Omvårdnadsprogram. Resultatet av undersökningen visade att casemetoden används frekvent inom sjuksköterskeutbildningen men sparsamt inom Omvårdnadsprogrammet. I litteraturgenomgången och via enkätsvaren framkommer att Casemetoden är en lämplig undervisningsmetod såväl på sjuksköterskeutbildningen som på gymnasieskolans Omvårdnadsprogram.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) casemetodik
casemetodik/medicin
casemetodik/vård
casemetod
Handle http://hdl.handle.net/2043/1156 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics