Geografi och lusten att lära, om elevers attityder och intresse för skolämnet geografi

DSpace Repository

Geografi och lusten att lära, om elevers attityder och intresse för skolämnet geografi

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Geografi och lusten att lära, om elevers attityder och intresse för skolämnet geografi
Author(s) Christoffersson, Lena
Date 2011
Swedish abstract
Avsikten med det här arbetet är att undersöka vad elever i skolår 4-6 har för attityd till skolämnet geografi och vad de intresserar sig för inom ämnet. Därtill vill jag jämföra detta med lärares innehållsval i ämnesundervisningen av geografi för dessa elever. Med en kvantitativ undersökning genom enkäter kom jag fram till att attityder till geografi formas av många faktorer där lärarens attityd till geografiämnet, inställning till hållbar utveckling, val av arbetsmetod och innehåll kan avgöra hur en hel skolklass förhåller sig till ämnet. När lärare känner att styrdokumenten inte ger tillräckliga direktiv för lektionsplaneringen tycker de att det är behändigt att använda läromedel som en snabböversikt av läroplanens innehåll.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) attityd
elever
enkät
geografi
hållbar utveckling
intresse
lärare
läromedel
Handle http://hdl.handle.net/2043/11574 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics