"Ja, det blir en liten klick varje dag!" - Om estetiska uttrycksformer i skolan

DSpace Repository

"Ja, det blir en liten klick varje dag!" - Om estetiska uttrycksformer i skolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title "Ja, det blir en liten klick varje dag!" - Om estetiska uttrycksformer i skolan
Author(s) Jönsson, Cecilia ; Nagel, Linda
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vår kvalitativa undersökning är att kartlägga estetiska uttrycksformer i undervisningssammanhang. Vi formulerade följande problemställningar; hur definierar verksamma pedagoger begreppet estetiska uttrycksformer, hur använder verksamma pedagoger estetiska uttrycksformer i sin undervisning samt hur uppmärksammar verksamma pedagoger de estetiska lärprocesserna? Genom våra semistrukturerade intervjuer fann vi att begreppet estetiska uttrycksformer definieras som praktiska moment där motorik och sinne samspelar. Vi fann även att fritidspedagogerna lägger vikt vid elevernas sociala utveckling medan lärarna fokuserar på kunskapsutvecklingen hos eleverna. En gemensam uppfattning hos de verksamma pedagogerna är att de estetiska uttrycksformerna fördelaktigt kan användas för att främja de olika lärstilarna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) estetiska lärprocesser
estetiska uttrycksformer
Gardner
lärstilar
Handle http://hdl.handle.net/2043/11582 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics