ADHD i grundskolan Fem klienters berättelse om sin skoltid

DSpace Repository

ADHD i grundskolan Fem klienters berättelse om sin skoltid

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title ADHD i grundskolan Fem klienters berättelse om sin skoltid
Author(s) Fridvall, Maria
Date 2011-01-25
Swedish abstract
Sammanfattning Fridvall, Maria (2010) ADHD i grundskolan Fem klienters berättelser om sin skoltid Denna studier handlar om fem klienters upplevelser av sin egen tid i grundskolan. Gemensamt för intervjupersonerna är att de har fått diagnosen ADHD och att de, under intervjutillfället, befanns sig inom Kriminalvårdens regi, de var placerade på en anstalt. Studient undersök hur skolgången har upplevts av några unga män med kriminell belastning och en ADHD-diagnos samt vilka faktorer, företeelser och handlingar som de har upplevt som positiva respektive negativa. Syftet med denna undersökning är, att utifrån några klienters egna berättelser om sin skolgång, försöka finna gemensamma drag, gemensamma mönster som vi pedagoger kan lära oss av och utveckla i vår egen undervisning och vårt eget bemötande av våra elever med diagnosen ADHD. Den första delen av uppsatsen består av en kunskapsgenomgång om diagnosen ADHD samt en metoddel. I den andra delen av uppsatsen redovisas resultat/analysen samt sammanfattning/diskussion. Metoden jag valt att arbeta efter är en delad förståelse-modell, med inriktning mot den narrativa intervjumetoden. Jag har valt att undersöka hur skolgången har upplevts av unga män med kriminell belastning och en ADHD-diagnos samt vilka faktorer, företeelser och handlingar inom skolan som upplevts som positivt/negativt. Resultatet visar att samtliga fem intervjupersoner följer ett mönster som visar att alla hade stora förväntningar inför skolstarten, liksom de allra flesta barn har, men förväntningarna har snabbt gick över. De har börjat i en vanlig klass men relativt snabbt fått en individuell lösning på deras s.k. skolproblem. Samtliga fem intervjupersoner har blivit utsatta för både fysisk och psykisk mobbning från både lärare och klass/skolkamrater. De positiva upplevelserna som intervjupersonerna berättade om var mötet med vissa lärare. Lärare som de upplevde hade kunskap och förmåga att hantera utåtagerande barn med en ADHD-diagnos.
Language swe (iso)
Subject(s) ADHD
kriminalitet
grundskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/11597 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics