Betygsunderlag - en studie av betygssättning på kursen Företagsekonomi A

DSpace Repository

Betygsunderlag - en studie av betygssättning på kursen Företagsekonomi A

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Betygsunderlag - en studie av betygssättning på kursen Företagsekonomi A
Author(s) Lindgren, Cenneth ; Broberg Lewén, Elisabeth ; Runerius, Håkan
Date 2002
English abstract
Avsikten med uppsatsen är att utifrån ett praktiskt lärarperspektiv studera och redogöra för betygsunderlag och betygssättning på kursen Företagsekonomi A. Det framgår att proven har en klart dominerande ställning. Frihet i tolkningen från lärarens sida, är av central betydelse för att kvaliteten i utbildningen skall kunna vidmakthållas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Betygsunderlag
skollagen
Lpf 94
prov
betygssättning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1161 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics