Elevers kommunikation vid laborativt och traditionellt arbete

DSpace Repository

Elevers kommunikation vid laborativt och traditionellt arbete

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Elevers kommunikation vid laborativt och traditionellt arbete
Author(s) Zekizki, Ilhem
Date 2011
Swedish abstract
Jag har jämfört två elevgrupper i skolår tre med avseende på hur de kommunicerar matematik i grupp vid problemlösning. Den ena gruppen arbetade laborativt och den andra icke laborativt. I undersökningen använde jag mig av två olika undersökningsmetoder, observation och enkätstudie. Observation användes för att skaffa kunskap om hur eleverna kommunicerar och enkätundersökning användes för att ta reda på elevernas attityder kring laborativt arbete och grupparbete. Resultatet av observationer visade att kommunikationen i båda grupperna handlade i stort sett om uppgifterna. I enkätstudien visade eleverna en positiv inställning till laborativt arbete och grupparbete. Eftersom underlaget inte var tillräckligt omfattande, gick det inte att dra några generella slutsatser gällande elevernas kommunikation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Grupparbete
Matematik
Kommunikation
Konkret material
Laborativt arbetssätt
Problemlösning
Handle http://hdl.handle.net/2043/11704 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics