Förvaltning i förändring - en studie om lärande i en förändringsprocess

DSpace Repository

Förvaltning i förändring - en studie om lärande i en förändringsprocess

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Förvaltning i förändring - en studie om lärande i en förändringsprocess
Author(s) Assarsson, Pernilla ; Wiklund, Fredrika
Date 2011
Swedish abstract
Till denna studie har kvalitativ forskning utförts som behandlar en förändringsprocess som en större kommun i Skåne genomgick 2008. Till studien intervjuades två chefer och åtta anställda som var med under förändringsprocessen vilken ledde till en ny förvaltning. Då det är två år sedan förändringen initierades är det delvis de anställdas efterhandskonstruktion av förändringen som belyses utifrån deras upplevelser. Vidare har en ingående litteraturstudie utförts. Studiens resultat visar att det i förändringsprocessen har skapats lärande hos individer och i verksamheterna. De anställda upplever att förvaltningen inte tagit till vara på deras lärande i förändringsprocessen och inte skapat ett system med förutsättning för att skapa synergieffekter och vägar för lärande. Verksamheterna blir som enskilda öar utan broar som möjliggör överföring av kunskap både vågrätt och lodrätt. Kommunikationen under förändringsprocessen har kantats av brist på information, feedback och återkoppling från förvaltning samt ledning. Detta har påverkat de anställdas upplevelser av förändringen negativt genom att skapa irritation, ifrågasättande och distans gentemot förvaltningen. Vidare menar de anställda att ledarskapet har påverkat lärandet genom att det i de egna verksamheterna getts möjlighet till reflektion och egen utveckling.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject(s) förändringsprocess
feedback
kommunikation
ledarskap
lärande organisation
offentlig förvaltning.
Handle http://hdl.handle.net/2043/11801 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics