Bildens betydelse i matematikboken

DSpace Repository

Bildens betydelse i matematikboken

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Bildens betydelse i matematikboken
Author(s) Carlsson, Emil ; Svensson, Filip
Date 2011
Swedish abstract
Under vår verksamhetsförlagda tid upplevde vi att bilder i matematikboken inte användes i särskilt stor utsträckning i undervisningen. Därför valde vi att göra en läromedelsgranskning i tre matematikböcker för årskurs åtta. Vi gjorde en semiotisk tolkning för att se om bildernas tyngdpunkt var på ämnet eller på mottagaren. Vi sorterade bilderna i tre kategorier för att undersöka hur stor del av bilderna som är möjliga att använda sig av i undervisningen. Vidare tolkade vi bildernas läsbarhet genom att använda en metod som heter BLIX. Denna metod var lämplig eftersom den gav ett värde som kan ses som en kvalitetsbedömning på bilden. Resultaten visade att många bilder främst har en dekorativ funktion och att de främst spelar på mottagarens konnotativa funktioner.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 37
Language swe (iso)
Subject(s) Bilder
Bildläsbarhetsindex
Läroboken
Matematik
Semiotik
Handle http://hdl.handle.net/2043/11863 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics