William Foote Whyte, Street Corner Society och antropologi på hemmaplan – en introduktion

DSpace Repository

William Foote Whyte, Street Corner Society och antropologi på hemmaplan – en introduktion

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title William Foote Whyte, Street Corner Society och antropologi på hemmaplan – en introduktion
Author(s) Andersson, Oscar
Date 2010
Swedish abstract
William Foote Whytes Street Corner Society från 1943 är en levande klassiker. Den handlar om socialt samspel, nätverk och vardagsliv bland unga män i den italiensk-amerikanska stadsdelen North End i Boston under 1930-talets depres sion. Whyte bodde själv i stadsdelen under åren 1936–40 och umgicks flitigt med de män, vilkas relationer och grupprocesser han studerade och som han fi ck kontakt med genom en person som han i boken kallar för Doc. En av Whytes uppmärksammade slutsatser är att North Ends problem inte är dess brist på organisering, ”utan att den egna sociala organiseringen inte stämmer överens med det omgivande samhällets struktur” – en uppfattning som gick stick i stäv med Chicagoskolans syn på slum som desorganiserade enklaver.
Publisher Égalité
Host/Issue Street corner society : den sociala strukturen i en italiensk-amerikansk slumstadsdel
ISBN 978-91-976577-8-5
Pages 13-66
Language swe (iso)
Subject(s) anthropology at home
participant observation
street corner society
social organisation
william foote whyte
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/11872 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics