Preventiva trycksårsåtgärder. En litteraturstudie

DSpace Repository

Preventiva trycksårsåtgärder. En litteraturstudie

Show full item record

Files for download

Preventiva trycks ...
Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Preventiva trycksårsåtgärder. En litteraturstudie
Author(s) Olsson, Emma ; Kristensen, Rebecka
Date 2011
English abstract
Pressure ulcers may occur in all types of hospital wards and are a major cost to society, and takes a long time to heal. The purpose of the study is to examine measures for pressure ulcer prevention. The method is based on a literature review using the modified version of Forsberg & Wengström model for a systematic literature review. Search in PubMed and CINAHL were conducted, the results of this study were based on nine quantitative scientific articles. The results showed that, among other things, there is a significant correlation between pressure ulcer development and stroke. The authors were able to identify various preventive measures, particularly evidence-based assessment instruments Modified Norton Scale and MNA-SF. They are important to use in pressure ulcer prevention, but also to measure the skin temperature, “Continental anal plug” (CAP), good nutrition, activity and pressure reduction surfaces such as sheepskin.
Swedish abstract
Trycksår kan förekomma på alla typer av vårdavdelningar och tar lång tid att läka samt är en stor kostnad för samhället. Syftet med litteraturstudien var att undersöka åtgärder för trycksårsprevention. Metoden är baserad på en modifierad version av Forsberg & Wengströms modell för en systematisk litteraturstudie. Sökning i databaser PubMed och CINAHL utfördes och resultatet i litteraturstudien grundades på nio kvantitativa vetenskapliga artiklar. Författarna kunde identifiera olika preventionsåtgärder där framför allt evidensbaserade bedömningsinstrument som Modifierad Nortonskala och MNA-SF är viktiga att använda i trycksårsprevention, men även temperaturmätning, ”Continental anal plug” (CAP), god nutrition, aktivitet samt tryckreducerande underlag som fårskinn.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject(s) Prevention, Riskbedömning, Sjuksköterska, Trycksår, Åtgärd, Nurse, Intervention, Pressure ulcer, Prevention, Risk assessment
Handle http://hdl.handle.net/2043/11902 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics