Utomhuspedagogik i en mångkulturell klass

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Utomhuspedagogik i en mångkulturell klass
Author(s) Ryding, Sofia
Date 2011
Swedish abstract
Sammanfattning Mitt syfte var att undersöka elever och lärares inställning och uppfattning om utomhuspedagogik i en mångkulturell skola. Jag har genomfört en kvalitativ undersökning och satt mig in i forskning om utomhuspedagogik och intervjuat elever och en lärare som arbetat med utomhuspedagogik under några år om deras tankar om att lära utomhus. Både lärare och elever var väldigt positiva till utomhuspedagogik och uppfattade det som lättare att koncentrera sig och fokusera på lärandet när de var utomhus och hade lektioner. Läraren jag intervjuade betonade att det var viktigt att det fanns en röd tråd genom all undervisning och att de arbetade språkutvecklande när de var utomhus eftersom eleverna i klassen var ganska språksvaga. Eleverna önskade mer utomhuspedagogik och läraren ville ha mer stöd av kollegor i sitt arbete för en optimal utveckling av utomhuspedagogik i en mångkulturell skola.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 40
Language swe (iso)
Subject(s) Nyckelord: Hälsa, lärande, mångkulturell, skola, språkutveckling, utomhuspedagogik.
Handle http://hdl.handle.net/2043/11921 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics