Pedagogiskt bemötande av de oroliga barnen i förskolan- en utmaning eller ett problem

DSpace Repository

Pedagogiskt bemötande av de oroliga barnen i förskolan- en utmaning eller ett problem

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Pedagogiskt bemötande av de oroliga barnen i förskolan- en utmaning eller ett problem
Author(s) Bengtsson, Cecilia ; Bolinder, Eva-Marie
Date 2011
Swedish abstract
Syftet och problemformuleringen med den här studien är att undersöka hur några pedagogers syn är på bemötande av de oroliga barnen och vilka strategier som används i förskolan.Våra frågeställningar är -Vilka inre/yttre faktorer påverkar pedagogernas syn på de oroliga barnen,-Påverkar barnets kön deras uppfattning,-Vilka strategier menar pedagogerna att de har,-Ser pedagogerna det som en utmaning eller problem. Resultaten i vår rapport bygger på intervjuer från 2 förskollärare, 2 rektorer och 2 specialpedagoger verksamma inom den kommunala förskolan. Det empiriska materialet har bearbetats kvalitativt. Dessa informanter beskriver upplevelser och situationer utifrån sitt arbete kring de "oroliga barnen". Resultatet av studien visar att det finns möjligheter under förutsättningar av lyhördhet och konstruktivitet. Den yttre miljön utgör en betydelsefull ingrediens men också en annan sorts miljö den som finns inom oss, med bemötande, värderingar och människosyn.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject(s) oroliga barn
systemteori
bemötande
genus
pedagogisk miljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/11962 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics