KOMET KOmmunikationsMETod Ett program för förskolan

DSpace Repository

KOMET KOmmunikationsMETod Ett program för förskolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title KOMET KOmmunikationsMETod Ett program för förskolan
Author(s) Brusberg, Annika ; Johansson, Jennie
Date 2011
Swedish abstract
En kvalitativ studie som undersöker hur pedagoger verksamma i projektet"Komet i förskolan" arbetar med metoden och hur de upplever metodens förenlighet med den pedagogiska verksamheten.Resultatet pekar på att pedagogernas upplevelse av metoden är genomgående positiv men med en viss tveksamhet kring användandet av belöningssystem.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject(s) Evidensbaserad
Förhållningssätt
Förskola
Kometprogrammet
Manualstyrd
Utagerande beteende
Handle http://hdl.handle.net/2043/11994 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics