Texten, människan och maskinen: så förändras vetenskapliga domäner

DSpace Repository

Texten, människan och maskinen: så förändras vetenskapliga domäner

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, peer reviewed scientific
Title Texten, människan och maskinen: så förändras vetenskapliga domäner
Author(s) Elmfeldt, Johan
Date 2002
Link http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/article/viewFile/531/504 (external link to publication)
Publisher Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap
Host/Issue Tidskrift för litteraturvetenskap;3
Volume 32
ISSN 1104-0556
Pages 3-12
Language swe (iso)
Subject(s) new media
STS
print culture
hypertext
media literacy
Nya medier
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/12002 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics