Miljöarbete i förskolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Miljöarbete i förskolan
Author(s) Brnjak, Alma
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att urskilja vilka faktorer påverkar förskolans ekologiska fotavtryck och hur förskolor kan arbeta med dem samt undersöka pedagogernas och den övriga personalens förhållningssätt i miljöfrågor. I studien introduceras begreppet ekologiskt fotavtryck ur ett miljö- och didaktiskt perspektiv och hur den påverkas av ovannämnda förhållningssätet. Undersökningen grundas på kvalitativa intervjuer med pedagoger och kökspersonal, kompletterade med observationer, på tre förskolor i en stor kommun i södra Sverige. Resultatet jag kom fram till är att pedagogernas förhållningssätt i miljöfrågor med största sannolikhet påverkar förskolans ekologiska fotavtryck.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) ekologiskt fotavtryck
förskolan
hållbar utveckling
miljöundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/12018 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics