Motivera mera!

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Motivera mera!
Author(s) Baclija, Robert
Date 2011
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med examensarbetet är att undersöka hur det ser ut med studiemotivationen bland eleverna på ett gymnasialt byggprogram, och vilka faktorer som påverkar studiemotivationen ur ett elevperspektiv. Resultatet jämförs sedan med den litteratur och forskning jag tagit upp runt olika motivationsteorier. Som metod har jag använt mig av en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning bland 74 st. elever på ett byggprogram. Resultatet av undersökningen ger oss inte ”svaret” på vad som påverkar studiemotivationen. Det är en blandning av många faktorer, som i olika grad hos olika individer samverkar med varandra. Faktorer som: inflytande, framtidsmål, intresse, verklighetsanknytning, lärarbemötande, klassrumsklimat samverkar med varandra.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 45
Language swe (iso)
Subject(s) Motivation
Bemötande
Inre motivation
studiemotivation
elevperspektiv
intresse
verklighetsanknytning
lärarens roll
Handle http://hdl.handle.net/2043/12050 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics