Vårdpersonalens syn på äldres sexualitet

DSpace Repository

Vårdpersonalens syn på äldres sexualitet

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vårdpersonalens syn på äldres sexualitet
Author(s) Sundqvist, Karolina ; Svensson, Anna
Date 2011
English abstract
Sundqvist, K & Svensson, A. Nursing staff´s views on elderly people´s sexuality. An interview study. Degree Project in nursing 15 Credit Points. Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2011. Sexuality related to elderly people is very current topic but there is not a lot of research on the staff´s views. Therefore, an empirical interview study is conducted to find out nursing staff´s views on elderly people´s sexuality. The aim of this study is to find out the nursing staff´s thoughts and reflections on older people’s sexuality on a nursing home. Methodology: Robinson and Englander have described a phenomenological interview method for data collection and the data that has been collected has been interpreted and analyzed on the above findings. For these project nursing staff´s that are working at a nursing home has been interviewed. Results: The results are reported in various themes based on informant´s perceived situations as well as thoughts and reflections. The themes that are used are based on informant´s perceived situations as well as thoughts and reflections. These themes are: needs, taboo, relatives, documentation, the next generation, support and uncertainty.
Swedish abstract
Sundqvist, K & Svensson, A. Vårdpersonalens syn på äldres sexualitet. En intervjustudie. Examensarbete i omvårdnad 15 hp. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2011. Sexualitet hos äldre är ett väldigt aktuellt ämne men förhållandevis lite forskning har gjorts på personalens syn på detta. Därför har en empirisk intervjustudie gjorts för att belysa vårdpersonalens syn på äldres sexualitet. Syftet med studien var att belysa vårdpersonals tankar och reflektioner i mötet med äldres sexualitet på ett vårdboende. Metod: En deskriptiv fenomenologisk intervjumetod som beskrivs av Robinson och Englander för insamling av data och analys har använts. Intervjuer med vårdpersonal som jobbar på ett vårdboende har genomförts. Resultat: Resultatet redovisas i olika teman som grundar sig på informanternas upplevda situationer samt tankar och reflektioner. Dessa teman är: behov, tabu, anhöriga, dokumentation, nästa generation, stöd och osäkerhet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 26
Language swe (iso)
Subject(s) elderly people, need, nursing staff, sexuality, treatment.
behov, bemötande, sexualitet, vårdpersonal, äldre.
Handle http://hdl.handle.net/2043/12070 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics