Varför inte bara hållbart lärande? Why not sustainable learning?

DSpace Repository

Varför inte bara hållbart lärande? Why not sustainable learning?

Show full item record

Files for download

Examensarbete: ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Varför inte bara hållbart lärande? Why not sustainable learning?
Author(s) Montalvo Barthelemy, Dennis ; Gillborg Jäderström, Andre
Date 2011
Swedish abstract
I denna studie intervjuas människor som är verksamma inom undervisning om hållbar utveckling i Malmö. Vårt syfte med undersökningen är att studera Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010. Denna plan är ett medel för hur hållbar utveckling skall eftersträvas inom både det formella men även informella verksamheten. Fördelar med Verksamhetsplan 2010 är att den skapar möjligheter att prova nya metoder och alternativ i undervisningen. Syftet är att öka elevers kunskap om hållbar utveckling samt förbättra undervisningen av den i skolan. Problematiken ligger i att planen inte når sin fulla potential. De verksamma lärarna var inte medvetna om vad denna verksamhetsplan hade för syfte, samt hur de kunde använda sig utav den i skolan. Resultatet visar att Verksamhetsplan 2010 skall fungerar som ett komplement i undervisningen för lärare i Malmö. Lärarna som vi intervjuar använder sig inte av Verksamhetsplan 2010 i den utsträckning som politikerna hade velat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 48
Language swe (iso)
Subject(s) Hållbar utveckling, handlingskompetens, undervisning, Verksamhetsplan 2010, intervju, geografi
Handle http://hdl.handle.net/2043/12116 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics