Elevers uppfattningar om framgångsrik matematikundervisning

DSpace Repository

Elevers uppfattningar om framgångsrik matematikundervisning

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Elevers uppfattningar om framgångsrik matematikundervisning
Author(s) Nilsson, Ulrika
Date 2011
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka vad elever har för uppfattningar om grundskolans matematikundervisning och vad de kan identifiera för framgångsfaktorer. Sex elever i klass 4-6 intervjuas och resultatet bearbetas sedan kvalitativt. I resultatet framträder både liknande och motsägande uppfattningar kring matematikundervisning. Gemensamt för eleverna är att de efterfrågar en varierad undervisning. Det går också att urskilja att de ger uttryck för ett sociokulturellt perspektiv på framgångsrik matematikundervisning. D v s att den sociala gemenskapen, kulturen och språket lägger grunden för människors utveckling och lärande. Eleverna framhåller undervisning på rätt nivå, möjlighet till samarbete och tillgång till konkret material.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Subject(s) delaktighet, elevintervjuer, framgångsfaktorer, matematikundervisning, sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/12126 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics