Igår, idag, imorgon

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Igår, idag, imorgon
Author(s) Carlsson, Anders
Date 2011
Swedish abstract
Sammanfattning Ny skollag och nya ämnesplaner är några av de förändringar som står för dörren. För den svenska gymnasieskolan väntar en ny vardag. Historiemedvetande har funnits med i de gamla kursplanerna men lyfts fram än tydligare i de nya ämnesplanerna. Utifrån de nya förutsättningarna som Gymnasieskola 2011 ger har ett undervisningsavsnitt planerats, genomförts och utvärderats. Uppsatsen är ett utvecklingsarbete som syftar till att fördjupa elevernas historiemedvetande. Den pedagogiska utgångspunkten är att använda skönlitteratur i historieundervisningen. Utvecklingsarbetet har genomförts på en gymnasieskola i södra Sverige. Planeringen har utgått från fem lektioner á 90 minuter rörande andra världskriget, avsnittet är en del av undervisningen om världskrigen och nationalism. De frågeställningar som har legat till grund för arbetet är: på vilket/vilka sätt kan skönlitteratur integreras i undervisningen i Historia 1a1? På vilket/vilka sätt kan denna undervisning fördjupa elevernas historiemedvetande? Resultat som har framkommit under genomförandet och utvärderingen är att skönlitteraturen kan bidra med ett ökat historiemedvetande samt, kanske tydligast i detta arbete, att skönlitteratur kan väcka ett historieintresse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject(s) Historieundervisning, skönlitteratur, Gymnasieskola 2011, historiemedvetande, utvecklingsarbete.
Handle http://hdl.handle.net/2043/12143 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics