Attityder till ekvationer- Attitudes towards equations

DSpace Repository

Attityder till ekvationer- Attitudes towards equations

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Attityder till ekvationer- Attitudes towards equations
Author(s) Davidsson, Simon
Date 2011
Swedish abstract
Denna uppsats behandlar elevers attityder till ekvationer. Den tidigare forskningen ger en mängd orsaker till elevers svårigheter med ekvationer. Vad tycker eleverna själva? Denna uppsats kommer fram till att eleverna tycker ekvationer är svårt, att undervisningen från tidigare årskurser brister, och att ekvationer saknar verklighetsförankring.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject(s) ekvationer
algebra
attityder
enkätundersökning
intervjuer
Matematik
matematikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/12146 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics