Histopatologisk diagnostik. Crohns sjukdom i munhålan

DSpace Repository

Histopatologisk diagnostik. Crohns sjukdom i munhålan

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Histopatologisk diagnostik. Crohns sjukdom i munhålan
Author(s) Bokander, Linda ; Nilsson, Klara
Date 2011
Swedish abstract
Crohns sjukdom (CS) är en svårdiagnosticerad tarmsjukdom som kan medföra risk för näringsbrist, smärtsamma åkommor och allmänt nedsatt livskvalité för patienten. CS kan visa extraintestinala manifestationer till exempel i munhålan som är lättillgänglig för biopsitagning vid behov samt visuell undersökning, som rutinmässigt utförs av tandvårdspersonal. Studien avser att besvara hur Crohns sjukdom yttras histopatologiskt i orala biopsier och dess eventuella betydelse för fastställning av diagnos. Syftet är att med hjälp av monoklonala antikroppar mot CD68 granska den histopatologiska inflammationsbilden av Crohns sjukdom i munhålan hos 17 patienter som anknutits till den patologanatomiska diagnosen epiteloidcellig granulomatos (ECG). Detta i försök att förtydliga den specifika inflammationsbilden och för att indikera orala manifestationers och biopsiers möjliga användning för att underlätta diagnostiken av Crohns sjukdom. Resultatet visade att den för CS representativa inflammationsbilden förekommer i munhålan, vilken förtydligades av den immunohistokemiska infärgningstekniken. Hur sjukdomen yttrar sig makroskopiskt och framförallt histopatologiskt samt betydelsen av och kunskapen om dessa symtom har belysts. Diagnos av CS kan inte enbart ställas utifrån den orala inflammationsbilden. Däremot skulle tandläkares och oralpatologers kunskap om dess orala manifestationer och histopatologiska sjukdomsbild kunna bistå läkare för fastställning av diagnos. Detta skulle därmed kunna medföra tidigare insatt behandling och möjlighet till lindrat lidande för patienten.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 24
Language swe (iso)
Subject(s) CD68
Crohns sjukdom
epiteloidcellig granulomatos
histopatologisk diagnostik
immunohistokemi
orala manifestationer
tvåstegs polymerteknik
Handle http://hdl.handle.net/2043/12149 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics