Jag bor här, du bor där

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Jag bor här, du bor där
Author(s) Popoola, Margareta
Date 2006
Swedish abstract
När segregation diskuteras presenteras oftast relativt förenklade bilder av miljonprogrammets bostadsområden, invandrartäta skolor, högt socialbidragsberoende och ungdomar som avslutar grundskolan utan fullständiga betyg. De välbeställda bostadsområdena, där den större andelen av befolkningen har goda inkomster och där eleverna uppvisar höga medelbetyg tenderar däremot att negligeras i debatten.
Host/Issue Mana;2-3
ISSN 1403-6886
Pages 25-26
Language swe (iso)
Subject(s) segregation
bostad
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12157 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics