Svensklärares uppfattningar om lärarprofessionalism.

DSpace Repository

Svensklärares uppfattningar om lärarprofessionalism.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Svensklärares uppfattningar om lärarprofessionalism.
Author(s) Mendoza, Karen
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur svensklärare tänker kring lärarprofessionalism och en professionalisering av läraryrket. Metoden för undersökningen består av kvalitativa intervjuer som gjordes på fem verksamma svensklärare. Undersökningen ger framförallt en bild av hur svensklärare ser på sitt yrke som profession. Det framkommer även meningsskiljaktigheter bland lärarna vad gäller en professionalisering av läraryrket. Professionaliseringen som görs i form av en lärarlegitimation, jämförs med decentraliseringen av skolan på 90-talet. I undersökningen utkristalliseras att det finns ett starkt statustänkande bland lärarna. De visar att de strävar efter att höja sin status och stärka sin lärarprofessionalism. En professionalisering av läraryrket kan vara ett sätt att göra det.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Subject(s) lärarprofessionalism
professionalisering
lärarlegitimation
läraryrkets status
Handle http://hdl.handle.net/2043/12169 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics