Students conceptions of energy in ninth grade and high school

DSpace Repository

Students conceptions of energy in ninth grade and high school

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Students conceptions of energy in ninth grade and high school
Author(s) Agha, Abdu ; Ståhl, Peter
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka kunskaper om jordens energiflöde i årskurs 9 och på gymnasiet efter genomgången kurs naturkunskap A. Vi vill även undersöka om kursplanernas mål och kriterier som täcker detta område uppfylls, samt hur eleverna tillämpar ett naturvetenskapligt språk. I undersökningen jämfördes svaren mellan elever i åk 9, elever som går samhällsvetenskapligt program och naturvetenskapligt program på gymnasiet. Totalt deltog 144 elever i en enkätundersökning där de fick besvara frågor av öppen karaktär om energikedjor. En möjlig slutsats gällande denna studie är att en större andel elever på gymnasiet jämfört med åk 9 har i sina svar angivit fler steg i energikedjorna. Gymnasieeleverna har tydligare beskrivit energikedjorna med flera naturvetenskapliga begrepp och termer. I både åk 9 och gymnasiet uppnår enbart en del elevsvar kursplanernas mål och kriterier. Resultaten visar på att eleverna har kunskapsbrister om jordens energiflöde och om energibegrepp. Eleverna verkar ha svårt för att förstå energiprincipen och energihushållning med avseende på begreppen energikvalitet och energikvantitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 56
Language swe (iso)
Subject(s) Energibegrepp
energiflöde
energikedjor
energihushållning
naturvetenskap
grundskola
gymnasie
Handle http://hdl.handle.net/2043/12229 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics