Educare 2011:1 Tema: Svenska med didaktisk inriktning

DSpace Repository

Educare 2011:1 Tema: Svenska med didaktisk inriktning

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Book
Title Educare 2011:1 Tema: Svenska med didaktisk inriktning
Date 2011
Editor(s) Lotta Bergman (huvudredaktör)
Swedish abstract
Tema: Svenska med didaktisk inriktning Innehåll: Förord Lotta Bergman Den friska boken och den sjuka läsaren: Om litteratur som medicin Magnus Persson; Lyssnandets århundrade? Att lyssna på den talande boken Kent Adelmann; Kroppen läser och skriver? Läsningens och skrivandets kroppslighet i ljuset av Merleau-Pontys kroppsfilosofi Cecilia Nielsen; Texter, språk och skrivande med utgångspunkt i de nya kurs- och ämnesplanerna i svenska Annbritt Palo & Lena Manderstedt; Den retoriska arbetsprocessens betydelse för möjligheten att framstå med starkt och trovärdigt ethos i muntlig framställning Cecilia Olsson Jers; Vad kan vi lära oss av berättelser? Det fiktivas funktion i svenska som främmande språk Lisa Källström
Publisher Lärarutbildningen, Malmö högskola
Series/Issue Educare;1
ISSN 1653-1868
ISBN 978-91-7104-125-8
Pages 165
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12251 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics