Elevers attityder till och intresse för skolämnet geografi – årskurs 7-9 ; Pupils' Attitudes to and Interest for the Subject of Geography – School year 7-9

DSpace Repository

Elevers attityder till och intresse för skolämnet geografi – årskurs 7-9 ; Pupils' Attitudes to and Interest for the Subject of Geography – School year 7-9

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Elevers attityder till och intresse för skolämnet geografi – årskurs 7-9 ; Pupils' Attitudes to and Interest for the Subject of Geography – School year 7-9
Author(s) El Khouri, Alice
Date 2011
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad några elever i årskurs 7-9 har för attityder till skolämnet geografi. För att kunna ta reda på detta har jag valt att använda mig av en enkätundersökning som innefattar två olika delar, den första innehåller 20 frågor om vad eleverna är intresserade av och den andra innehåller 10 påståenden om ämnet geografi som eleverna får ta ställning till. I resultatet visar det sig att eleverna i årskurs 7-9 är mest intresserade av naturkatastrofer, som till exempel, tsunamis, jordbävningar m.m. Däremot finner eleverna inget intresse av växter i deras närområden och det ekologiska jordbruket. Slutsatsen är att eleverna tycker att ämnet geografi är ett viktigt ämne i skolan samtidigt som de har lärt sig mer om var olika länder, städer ligger snarare än andra delar ur geografin.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject(s) attityder, elever, enkät, fyra kunskapsformerna, läroplanen – Lgr11 geografi, pragmatism, sociokulturell perspektiv.
Handle http://hdl.handle.net/2043/12333 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics