Likvärdig bedömning av praktiska moment i skolan samt på arbetsplatsförlagd tid

DSpace Repository

Likvärdig bedömning av praktiska moment i skolan samt på arbetsplatsförlagd tid

Show full item record

Files for download

Likvärdig bedömning ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Likvärdig bedömning av praktiska moment i skolan samt på arbetsplatsförlagd tid
Author(s) Manzi, Madeleine
Date 2011
Swedish abstract
I skolan talas det om hur viktigt det är att man bedömer varje individ utifrån skolverkets betygskriterier. På salongerna för den arbetsförlagda utbildningen har man andra kriterier när man bedömer eleverna, till exempel kundkriterier samt betalandekriterier. Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på om eleverna blir likvärdigt bedömda på den arbetsplatsförlagda utbildningen och i skolan. Undersökningen har bestått av kvalitativa intervjuer med nio personer, inom kategorierna frisör, handledare samt elev. Undersökningens resultat visar att den arbetsplatsförlagda utbildningen och skolan lever i två helt olika världar. En av orsakerna är att handledarna inte har tillräckligt med tid att sätta sig in i kursplaner och betygskriterier samtidigt som lärarna inte tilldelas tillräckligt med tid för att kunna utöka samarbetet parterna emellan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject(s) APU, Bedömningsmatriser, Betygskriterier, Likvärdig bedömning, Samarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/12345 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics