Jämförelse av betygssystem, betyg och bedömning i den ryska och den svenska skolan

DSpace Repository

Jämförelse av betygssystem, betyg och bedömning i den ryska och den svenska skolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Jämförelse av betygssystem, betyg och bedömning i den ryska och den svenska skolan
Author(s) Yurkovskaya, Nadezda
Date 2011
Swedish abstract
I min studie ville jag jämföra synen på bedömning och betygsättning, deras syfte och utformning i den svenska och i den ryska skolan. Jag kom fram till att det finns stora skillnader i bedömningsarbetet mellan den svenska och den ryska skolan och att båda skolsystemen genomgår i dag stora förändringar. Den svenska grund- och gymnasieskolan får nya styrdokument. Syftet med denna reform är att anpassa utbildningen till moderna samhälleliga krav och höja kunskapsnivån hos elever i alla årskurser. Det ryska skolsystemet har genomgått stora förändringar under sista två decennierna och fortsätter att moderniseras. Det sker viss liberalisering av den ryska skolan. De testar nya sätt att organisera undervisningen och att bedöma elevens kunskaper.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Subject(s) utveckling
lärande
bedönming
betygssättning
kunskapsmål
kunskapskrav
Handle http://hdl.handle.net/2043/12409 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics