Trygghet och studiero - En uppsats om skolans disciplinära regler i nya skollagen och hur de ska tillämpas i praktiken

DSpace Repository

Trygghet och studiero - En uppsats om skolans disciplinära regler i nya skollagen och hur de ska tillämpas i praktiken

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Trygghet och studiero - En uppsats om skolans disciplinära regler i nya skollagen och hur de ska tillämpas i praktiken
Author(s) Englund, Tobias
Date 2011
Swedish abstract
Uppsatsen handlar om den nya skollagen som börjat gälla 2010-08-01. Syftet har varit att konstruera en lathund så jag som lärare vet vad som gäller angående trygghet och studiero i denna lag. I lathunden kan jag snabbt få en överblick över vad lagen säger i olika disciplinära situationer och hur jag som lärare ska agera och när rektor ska agera. Förutom att jag studerat den nya skollagen, dess tillkomst och innehåll har jag även jämfört den med den gamla skollagen. För att analysera och vikta de olika juridiska dokumenten har jag använt mig av en rättsdogmatisk metod Ska den nya lagens intentioner uppnås krävs dock att de som arbetar inom skolan får ordentlig kunskap om den nya lagens innehåll. Föräldrar och elever bör givetvis också informeras. En lathund där man snabbt kan få en överblick av den nya lagens innehåll och hur man ska agera i olika situationer kan underlätta detta.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject(s) Lathund SFS 2010:800
Rättsdogmatisk metod
SFS 2010:800
Skola
Skollagen
Studiero
Trygghet
Handle http://hdl.handle.net/2043/12448 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics