Miljöhistoria i skolan?

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Miljöhistoria i skolan?
Author(s) Lundgren, Emma
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen var att undersöka och diskutera möjligheterna för miljöhistorisk undervisning baserat på den litteratur som finns. Jag har gjort en kunskapsöversikt över dels det miljöhistoriska forskningsfältet och dels det historiedidaktiska forskningsfältet ifråga om miljöhistoria. Miljöhistoria är ett brett och välutvecklat akademiskt ämne, som utvecklats sedan ca 1970-talet medan det endast existerar tre publicerade historiedidaktiska verk som anknyter till ämnet. Miljöhistoria behöver lyftas fram på ett tydligare sätt för att nå undervisningen på ett bredare plan via någon sorts lärarhandledning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject(s) Miljöhistoria
Historiedidaktik
Hållbar utveckling
Kunskapsöversikt
Litteraturöversikt
Handle http://hdl.handle.net/2043/12472 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics