Att läsa skönlitteratur i särskolan- en komplicerad lärande situation

DSpace Repository

Att läsa skönlitteratur i särskolan- en komplicerad lärande situation

Details

Files for download
Skönlitteratur i ...
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Att läsa skönlitteratur i särskolan- en komplicerad lärande situation
Author(s) Sachs, Ulrika
Date 2011
English abstract
By intervjuing three teachers i the school for children with special needs how they are working with books of fiction, i have tryied to anser some quiestions about how teachers looks at theis students capacity to read fiction books, possibilities to learn from eachother and to challenge the students.
Swedish abstract
Genom att intervjua tre lärare som arbetar på särskolan har jag försökt få svar på några frågor angående hur dessa lärare ser på särskoleelevernas kapacitet att läsa skönlitteratur, möjligheter att lära av varandra och att utmana eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 35
Language swe (iso)
Subject(s) särskolan
skönlitteratur
proximala utvecklingszoner
Handle http://hdl.handle.net/2043/12475 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics