Elevers skolsituation kopplad till yogafilosofi

DSpace Repository

Elevers skolsituation kopplad till yogafilosofi

Show full item record

Files for download

master uppsats
Facebook

Simple item record

Publication 2-year master student thesis
Title Elevers skolsituation kopplad till yogafilosofi
Author(s) Malmström, Mariann
Date 2011
English abstract
The aim with the study was to use yoga philosophy as a perspective on pupils stories about school and stress. My conclusion was that pupils´ability to concentrate could improve considerably with yogapractice combined with a healthy relationship between pupil an teacher.
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen var att använda yogafilosofi som perspektiv för att kunna förstå elevers berättelser om skola och stress. Sammanfattningsvis visar resultatet att elevers koncentrationsförmåga skulle kunna förbättras avsevärt med hjälp av yoga kombinerat med ett gott förhållningssätt mellan lärare och elever.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 77
Language swe (iso)
Subject(s) yoga, specialeducation
Handle http://hdl.handle.net/2043/12591 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics