Perspektiv på skola och barndom

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Perspektiv på skola och barndom
Author(s) Axelsson, Thom ; Qvarsebo, Jonas
Date 2011
Editor(s) Persson, Sven; Riddersporre, Bim
Link http://www.nok.se/nok/allmanlitteratur/titlar-allmanlitt/u/Utbildningsvetenskap-for-grun-ISBN-9789127130050/ (external link to publication)
Publisher Natur & Kultur
Host/Issue Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år
ISBN 978-91-27-13005-0
Pages 25-43
Language swe (iso)
Subject(s) skola
barndom
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12636 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics