Bokstavssymbolens olika betydelser

DSpace Repository

Bokstavssymbolens olika betydelser

Show full item record

Files for download

Bokstavssymbolens ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Bokstavssymbolens olika betydelser
Author(s) Persson, Robin
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats var att undersöka elevernas förståelse kring bokstavssymbolens kontextuella beroende. För att uppfylla detta fick 93 elever, som läser matematik C, genomföra ett skriftligt test. Resultaten visade att eleverna hade mycket svag förståelse kring bokstavssymbolens kontextuella beroende. En tredjedel av eleverna trodde att bokstavssymbolerna ibland skulle uppfattas som något som saknar mening istället för kvantiteter, medan återstoden hade svårt att skilja bokstavssymbolens olika betydelser åt. Som slutsats kunde jag ponera att det är viktigt att läraren tydligt demonstrerar hur bokstavssymbolen ska uppfattas i varje given kontext, men också vad i kontexten som avgör betydelsen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject(s) Algebra
bokstavssymbol
generellt tal
konstant obekant
parameter
variabel
Handle http://hdl.handle.net/2043/12692 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics