Kunskaper om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter ur pedagogers synvinkel

DSpace Repository

Kunskaper om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter ur pedagogers synvinkel

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Kunskaper om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter ur pedagogers synvinkel
Author(s) Nilsson, Christina ; Malmkvist, Evelina
Date 2011
Swedish abstract
Vi har under vår verksammhetsförlagda tid mött elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Vi ansåg att vi behövde införskaffa oss mer kunskaper i ämnet för att kunna möta dessa elever. Eftersom vi ska bli lärare var vi intresserade av pedagogernas erfarenheter och åsikter. Syftet med detta arbete är att införskaffa kunskaper om tidiga tecken på dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, samt hur vi kan stödja elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Vi har valt att jämföra lärares och specialpedagogers åsikter i ämnet. Vi har genomfört intervju undersökningar med fem lärare och fem specialpedagoger för att få svar på våra frågor. Reultatet visar att lärare och specialpedagoger oftast har samma åsikter gällande dyslexi/läs och skrivsvårigheter. Pedagogerna tar upp att det finns flera olika tidiga tecken på dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. De tar upp att många elever blandar ihop och kastar om bokstäver och att de kan ha svårt att skilja ljud från varandra. Eleverna kan också ha svårigheter med ändelser. Pedagogerna ansåg att elever med en dyslexidiagnos behöver mer tid till arbetsuppgifterna i skolan. Inlästa lärobokstexter samt tillgång till färdigskrivna lektionsanteckningar är ett stöd för dessa elever. Det är viktigt att varje individ får speciellt anpassade och utprovade hjälpmedel.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject(s) Dyslexi Lärarperspektiv Läs- och skrivsvårigheter Tidiga tecken på dyslexi
Handle http://hdl.handle.net/2043/12702 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics