Elevers tankar om framtiden ur ett miljöperspektiv

DSpace Repository

Elevers tankar om framtiden ur ett miljöperspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Elevers tankar om framtiden ur ett miljöperspektiv
Author(s) Matsdotter, Johanna ; Swartling, Anette
Date 2011
Swedish abstract
Undersökningen är utförd med hjälp av kvalitativa forskningsstrategier, där två metoder valts ut för att användas som komplement till varandra. En del genomförde eleverna individuellt genom att rita vars en teckning och den andra delen var en gruppinteraktion som spelades in och transkriberades. Syftet var att ta reda på vilka tankar elever mellan nio och elva år har om framtiden om 25 år, med fokus på miljö, samt att undersöka hur de pratar om detta. Vidare har vi tittat på handlingskompetensens betydelse i utbildning för hållbar utveckling och hur handlingskompetens kan uppnås. Undersökningen gjordes i tre klasser på två olika skolor och resultatet visar att drygt en femtedel av de elever som deltog på något sätt tog upp miljön när de redogjorde för sina tankar om framtiden om 25 år. Det visar vidare att eleverna uppnått ett visst mått av handlingskompetensens, men att samtliga har en bit kvar innan de kan sägas vara handlingskompetenta.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject(s) barns teckningar
fokusgrupper
handlingskompetens
hållbar utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/12710 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics