Drama i marginalen

DSpace Repository

Drama i marginalen

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Drama i marginalen
Author(s) Einarsson, Anneli
Date 2011
Swedish abstract
Denna uppsats är en del i en masterexamen i pedagogik och behandlar diskursanalys av fyra uppsatser, skrivna av studenter som läst kurserna Pedagogiskt drama 90 hp på Malmö högskola. Syftet med undersökningen har varit att beskriva och analysera hur studenterna formulerar sig kring dramapedagogik och vilka eventuella mönster som uppstår i deras texter och vilka diskurser som därför kan identifieras. Jag har också använt mig av Lindströms teori (2008) om läroformer inom Estetiska lärprocesser och Marners idéer om argument för estetiska ämnen i skolan (2004), för att analysera studenternas uppsatser. I diskursanalysen har jag kommit fram till att fyra diskurser kan identifieras i studenternas texter. Dessa diskurser har jag benämnt: kunskaps-diskurs, ämnes-diskurs, metod-diskurs och social diskurs. Det finns spår av alla diskurser i alla fyra uppsatser men mest uttalad är metod-diskursen och den sociala diskursen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 64
Language swe (iso)
Subject(s) pedagogik
pedagogiskt drama
estetiska lärprocesser
diskursanalys
läroformer inom estetiska lärprocesser
Handle http://hdl.handle.net/2043/12715 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics