Måltider på förskolan - Barns delaktighet och inflytande

DSpace Repository

Måltider på förskolan - Barns delaktighet och inflytande

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Måltider på förskolan - Barns delaktighet och inflytande
Author(s) Palmér, Johanna ; Siveryd, Sandra
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur måltider på förskolor ser ut idag. Det undersöktes kring hur barns och pedagogers möjligheter till att påverka och samspel påverkar måltiden. Där fokus låg på om barn har delaktighet och inflytande över sin situation. Litteraturen har haft sin utgångspunkt kring barn och deras inflytande i förskolan. För att undersöka kring hur barns inflytande ser ut och pedagogernas möjligheter till att påverka densamma användes det strukturerade observationer. En del av dessa filmades även. I slutändan visade det sig att barnen till stor del hade möjligheter att påverka sin måltid genom delaktighet och inflytande samt påverkade pedagogens roll i måltiden. Utöver detta visade det sig även att miljön på förskolor påverkar hur måltiden har möjlighet att se ut.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject(s) Barn
Delaktighet
Förskola
Inflytande
Miljö
Måltid
Handle http://hdl.handle.net/2043/12736 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics