Varför bevara hotade arter? Om biologisk mångfald och etik

DSpace Repository

Varför bevara hotade arter? Om biologisk mångfald och etik

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Article, other scientific
Title Varför bevara hotade arter? Om biologisk mångfald och etik
Author(s) Melin, Anders
Date 2011
Swedish abstract
Artikeln är en populärvetenskaplig diskussion av olika moraliska argument för att bevara hotade arter.
Link http://www.teol.lu.se/fileadmin/user_upload/ctr/pdf/rit/11/67%20-%20Varfor%20bevara%20hotade%20arter.pdf (external link to publication)
Publisher Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds univ.
Host/Issue RIT (Religionsvetenskaplig internettidskrift);11
Volume 11
Pages 1-4
Language swe (iso)
Subject(s) biologisk mångfald
etik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/12870 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics