Tio år senare: En analys av tio år gamla prov och enkäter inför den nationella utvärderingen av grundskolan 2003

DSpace Repository

Tio år senare: En analys av tio år gamla prov och enkäter inför den nationella utvärderingen av grundskolan 2003

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Tio år senare: En analys av tio år gamla prov och enkäter inför den nationella utvärderingen av grundskolan 2003
Author(s) Holmberg, Lena
Date 2002
Swedish abstract
Baksidestext: Skolverket har beslutat att följa upp den nationella utvärdering av grundskolan som genomfördes 1992 (NU92) under våren 2003 (NUr03). De enkäter och prov som användes 1992 ska i så stor utsträckning som möjligt återanvändas för att jämförelser ska kunna göras. Därför har de institutioner som deltog i utvärderingen 1992 fått i uppdrag att göra en preanalys. De tio år gamla enkäterna och proven ska analyseras i relation till de mål och riktlinjer som nu styr den svenska grundskolan, d. v. s. Lpo 94. I denna skrift redovisas resultatet av preanalysen rörande svenskämnet i år 5.
Publisher Malmö : Malmö högskola, Lärarutbildningen, 2002
Host/Issue Rapporter om utbildning;2/2002
ISSN 1101-7643
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1288 (link to this page)
Buy print http://webshop.holmbergs.com...1288 (print-on-demand service)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics