Autism

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Autism
Author(s) Boyaci, Aynur
Date 2011
Swedish abstract
Studien visar att autistiska barn behöver hjälp med att förstå sin värld och bli förstådda därför är pedagogers arbete och förhållningsätt grundläggande. Pedagogerna hade skapat ett trygg och tydlig miljö som var betydande för eleverna, här har varje elev ett eget schema med fasta strukturer och rutiner. En pedagog ska kunna agera, analysera, strukturera, visualisera och framförallt respektera och ha tålamod när man arbetar. Pedagogerna och skolledaren är ense om att skolan är en möte plats för alla samt att varje barn har rätt till att påverka sin undervisning och känna gemenskap i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject(s) Autism, skola, inkludering, material, visuell pedagogik, föräldra
Handle http://hdl.handle.net/2043/12919 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics