Hela Staden. Social hållbarhet eller desintegration?

DSpace Repository

Hela Staden. Social hållbarhet eller desintegration?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook
Overview of item record
Publication Book
Title Hela Staden. Social hållbarhet eller desintegration?
Date 2011
Editor(s) Salonen, Tapio
Swedish abstract
Denna bok handlar om en svensk stads utveckling under några omvälvande årtionden runt millennieskiftet. Staden är Landskrona, men den stadsutveckling som skildras är en strukturomvandling som sker i hela västvärlden idag. Forskningen visar att bostads­omflyttningen handlar om genomgripande samhällsförändringar. Bostadssegregationen är ett uttryck för dessa förändringar. Genom olika nedslag i människors vardagsliv ­undersöker denna bok mötet mellan privat och ­offentligt. Men ­istället för att uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller bostads­områden, analyseras Hela staden. I det vakuum som uppstod efter industriepokens ­dramatiska nedgång har vilsenhet och otrygghet brett ut sig. Staden hålls inte längre samman, vare sig som social eller ­funktionell e­nhet. Genom en fysisk upp­delning mellan rika och fattiga områden och genom föreställningar om olika ”vi” och ”dom”, sönderfaller staden i olika beståndsdelar. Här är begreppet desintegration centralt. Föreställningen om ett samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd utmanas i ­modern stadsutveckling. Så även grunden för den svenska välfärdsmodellen.
Publisher Boréa Bokförlag
ISBN 978-91-89140-75-2
Pages 282
Language swe (iso)
Subject(s) socialekologi
stadsutveckling
social hållbarhet
desintegration
SUSA
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12931 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics