Mångkulturalism i teori och praktik. LoK-rapport 3.

DSpace Repository

Mångkulturalism i teori och praktik. LoK-rapport 3.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Mångkulturalism i teori och praktik. LoK-rapport 3.
Author(s) Hägerström, Jeanette ; Petersson, Anita ; Plantin, Helena ; Yebio, Bereket
Date 2002
Swedish abstract
Baksidestext: I denna del i Lok-projektets rapportserie skriver de fyra författarna Jeanette Hägerström, Anita Petersson, Helena Plantin och Bereket Yebio utifrån sina olika utgångspunkter om skola/utbildning och mångkulturalitet. Mångkulturalitet används här i den vida bemärkelsen av kombinationen genus, etnicitet och klass vilket både vidgar begreppet och i praktiken gör oss alla mångkulturella vilket har stor betydelse för skola och utbildning. Både teori som praktik diskuteras, var för sig och ibland kombinerat. Författarna ger olika exempel från vardagens skola, från så vitt skilda områden som grundskola, komvux och lärarutbildning. Såväl ”svart” feministisk teori som praktik på grundskola och lärarutbildning tas upp av de olika författarna.
Publisher Malmö : Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 2002
Series/Issue Rapporter om utbildning;11
ISSN 1101-7643
Pages 103
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1295 (link to this page)
Buy print http://webshop.holmbergs.com...1295 (print-on-demand service)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics