Lärarutbildningar och lärartjänster under efterkrigstiden

DSpace Repository

Lärarutbildningar och lärartjänster under efterkrigstiden

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Lärarutbildningar och lärartjänster under efterkrigstiden
Author(s) Rudvall, G
Date 2001
Swedish abstract
Baksidestext: Högskoleverket har sedan början av år 2000 regeringens uppdrag att värdera utländska lärarutbildningar och utfärda behörighetsbevis till personer med utländsk lärarutbildning, om utbildningen ensam eller tillsammans med yrkeserfarenhet motsvarar svensk lärarexamen eller barn- och ungdomspedagogisk examen. Som ett led i arbetet på att kunna jämföra utländska lärarutbildningar med motsvarande svenska har Högskoleverket uppdragit åt Göte Rudvall att göra en översikt över den historiska utvecklingen av olika lärarutbildningar under efterkrigstiden. Historiken sträcker sig fram till lärarutbildningsreformen år 2001 och behandlar inte den nya utbildningen. Denna översikt publiceras här med tanke på att också kunna användas i kurser inom olika lärarutbildningar.
Publisher Malmö : Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 2001
Host/Issue Rapporter om utbildning;2/2001
ISSN 1101-7643
Pages 62
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1299 (link to this page)
Buy print http://webshop.holmbergs.com...1299 (print-on-demand service)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics