Värna närmiljön!

DSpace Repository

Värna närmiljön!

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Värna närmiljön!
Author(s) Ericsson, Ingegerd ; Grahn, Patrik ; Skärbäck, Erik
Date 2011
Swedish abstract
Barns utrymmen för lek och rörelse minskar i våra städer. Studier vid Malmö högskola visar att mer rörelse på schemat leder till bättre hälsa och studieresultat.
Publisher Education and sustainability
Host/Issue Education and Sustainability;4
ISSN 2013-5726
Pages 36-37
Language swe (iso)
Subject(s) Motorikträning
Grönområden
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12995 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics