Miljödidaktiska texter

DSpace Repository

Miljödidaktiska texter

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Miljödidaktiska texter
Date 2001
Editor(s) Ekborg, Margareta
Swedish abstract
Baksidestext: I det här numret hittar du just artiklar som på olika sätt belyser området miljödidaktik. Hur förstår ungdomar i skolan växthuseffekten? Björn Andersson redovisar i sin artikel elevers förståelse av växthuseffekten. Mats Areskoug, ger i sin artikel prov på konkreta fysikaliska experiment om växthuseffekten som han utvecklat i sitt arbete med miljöfysik. Lilian Nilsson tar avstamp i den nya lärarutbildningen och hoppas att det i den framtida utbildningen kommer att finnas en kunnig, perspektivrik och värdeinriktad dialog. I artikeln förklarar hon och diskuterar bl.a vad miljöetik. Margareta Ekborg funderar i en artikel kring vad ett miljöperspektiv betyder och hur det kan komma in de nya utbildningen. Harriet Axelsson, som tillsammans med Per Wickenberg, har arbetat fram Skolverkets kriterier för miljömärkning av skolor, skriver om vilka erfarenheter vi kan dra från det arbetet för högskolan.
Publisher Malmö : Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 2001
Host/Issue Rapporter om utbildning;3/2001
ISSN 1101-7643
Pages 60 s
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1300 (link to this page)
Buy print http://webshop.holmbergs.com...1300 (print-on-demand service)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics