Idrott och hälsa - ett ämne med potential

DSpace Repository

Idrott och hälsa - ett ämne med potential

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Article, other scientific
Title Idrott och hälsa - ett ämne med potential
Author(s) Schenker, Katarina
Date 2011
Swedish abstract
Ingress: Vi behöver tala om saker som är tabu redan i skolan för att undvika bland annat framtida övergrepp och hetsbeteenden inom idrotten. Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv behövs både i skolan och i lärarutbildningen. Ämnet Idrott och hälsa riskerar annars att bli alltför ensidigt.
Publisher Centrum för idrottsforskning
Host/Issue Svensk Idrottsforskning;4
Volume 20
ISSN 1103-4629
Pages 19-23
Language swe (iso)
Subject(s) Idrott och hälsa
Idrottsdidaktik
Idrottspedagogik
Idrottslärarutbildning
skolidrott
ämnesdidaktik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13033 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics