KRIS för unga "på glid"

DSpace Repository

KRIS för unga "på glid"

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title KRIS för unga "på glid"
Author(s) Lalander, Philip
Date 2011
Editor(s) Salonen, Tapio
Swedish abstract
Kapitlet erbjuder en ingående analys av ungas väg från kriminalitet, droger och att befinna sig i marginalen i förhållande till det etablerade samhället. I samtal med personer som ingår i stödgruppsverksamheten Unga KRIS, ges gripande berättelser som visar på ett starkt engagemang för att integrera sig i samhället och upprätta värdighet och erkännande. Budskapet om att det rör sig om långsamma och spröda processer fordrar eftertanke och förståelse från det omgivande samhället, inte minst den lokala välfärdsstatens bemötanden och stöd.
Publisher Boréa bokförlag, Umeå
Host/Issue Hela staden: Social hållbarhet eller desintegration?
ISBN 978-91-89140-75-2
Pages 318-332
Language swe (iso)
Subject(s) ungdom
kriminalitet
självhjälpsgrupper
SUSA
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13068 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics